อาหารเสริมกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

   การใช้อาหารเสริมของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นในผู้สูงอายุ ในหญิงวัยหมดประจำเดือน และผู้ที่ทำงานหนัก หรือมีปัญหาเฉพาะส่วน บางครั้งมีความจำเป็น วิตามิน เกลือแร่ และอาหารเสริมสำหรับกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นมีดังนี้

แคลเซียม

   การทำงานของกล้ามเนื้อจำเป็นต้องมีแคลเซียมมาหล่อเลี้ยงมากพอ หากขาดแคลนแคลเซียมกล้ามเนื้อจะเป็นตะคริว นั่นคือ การเลื่อนตัวเข้าออกของเส้นใยกล้ามเนื้อจะติดขัด และล็อคอยู่ในท่าหดตัว ทำให้เกิดอาการเจ็บปวด และกล้ามเนื้อทำงานต่อไปไม่ได้ หากเกิดกับกล้ามเนื้อน่องก็จะเดิน วิ่ง หรือว่ายน้ำต่อไปไม่ได้

อย่างไรก็ตามร่างกายจะมีหลักประกันไม่ให้แคลเซียมในกระแสเลือดลดต่ำลงอยู่แล้ว เพราะขืนมีแคลเซียมในเลือดไม่พอ ที่อันตรายกว่า คือกล้ามเนื้อหัวใจจะเป็นตะคริว นั่นอาจจะหมายถึงหัวใจหยุดเต้นได้ ดังนั้นในแต่ละวันร่างกายจะมีวิธีไปละลายเอาแคลเซียมออกมาจากกระดูกเพื่อเอามาเพิ่มระดับให้เพียงพอในกระแสเลือด

หากร่างกายขาดแคลเซียมกล้ามเนื้อจะทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพ ในขณะที่กระดูกก็จะสลายตัวลง กลายเป็นโรคกระดูกผุ

ในแต่ละอายุ คนเราจึงควรได้รับแคลเซียมอย่างน้อยวันละ 400 มก.

สำหรับหญิงวัยหมดประจำเดือน ซึ่งมีการดูดซึมแคลเซียมน้อยลง ควรมีหลักประกันว่าจะต้องได้แคลเซียมวันละประมาณ 800 มก.

แคลเซียมจำนวนนี้ควรได้จากงาดำ ปลาเล็กปลาน้อยที่กินทั้งก้าง กุ้งแห้งติดเปลือก มากกว่าจะหาจากนมวัว เนื่องจากนมวัวมีแคลเซียมน้อยกว่าอาหารไทยที่กล่าวมา ถ้าต้องการแคลเซียมจากอาหารลองพิจารณาปริมาณแคลเซียมในอาหารไทยดังตารางข้างใต้นี้ จะเห็นว่า แคลเซียมในอาหารไทยมีมากกว่าแคลเซียมในนมวัวมากมาย เพียงแต่ว่า ไม่มีใครโฆษณาแคลเซียมในปลาเล็กปลาน้อย ปลาร้า เท่านั้น

ตารางเปรียบเทียบปริมาณแคลเซียมในอาหารไทยกับนมวัว

ประเภทอาหาร แคลเซียมเป็น มก.
ต่อน้ำหนักอาหาร 100 กรัม
ปลาเล็กปลาน้อย 2,500
ปลาร้าผง 2,392
กุ้งแห้งตัวเล็ก 2,305
กะปิเคย 1,565
งาดำคั่ว 1,452
กุ้งฝอยน้ำจืด 1,339
เต้าหู้ขาวอ่อน 250
นมวัวสด 118
นมผสมแคลเซียม 160

หากต้องการกินแคลเซียมเม็ดเป็นอาหารเสริม ในกรณีที่มีปัญหาของกล้ามเนื้อจริง ๆสามารถกินได้ แต่ถ้าจะให้แนะนำควรใช้แคลเซียมในรูปของโดโลไมท์ ซึ่งเป็นสารธรรมชาติ และแคลเซียมจะอยู่คู่กับแมกนีเซียม จะได้ไม่ต้องกินวิตามินหรือเกลือแร่หลายเม็ด