ชนิดของอุบัติเหตุ

ชนิดของอุบัติเหตุที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ

อุบัติเหตุในบ้าน

   พลัดตกหกล้ม จากการศึกษาพบว่า อุบัติภัยในคนสูงอายุที่พบบ่อยเกิดการพลัดตกหกล้ม ตกบันได ตกระเบียงบ้าน ตกเก้าอี้ ตกเตียง ตกต้นไม้ ตกหลุม ตกท่อ ลื่นล้มในห้องน้ำ ยิ่งอายุมากขึ้น การหกล้มจะเป็นเพิ่มขึ้นตามอายุ คนอายุระหว่าง 64 – 74 ปี มีโอกาสหกล้มประมาณ ร้อยละ 25 ต่อปี การพลัดตกหกล้มให้ผู้สูงอายุ มักพบว่าเกิดขึ้นบ่อยภายในบ้านโดยเฉพาะบริเวณบันได และในห้องน้ำ ทำให้กระดูกหักได้ ซึ่งพบได้บ่อยคือข้อกระดูกสะโพกหัก การพลัดตกจากบันได ส่วนใหญ่มักมีสาเหตุเกิดจากการลื่น หรือก้าวพลาดไถลขณะลงบันได บางคนมักถือสิ่งของจนไม่สามารถเกาะจับราวบันไดได้

การป้องกันการพลัดตกหกล้มขณะขึ้นลงบันไดควรปฏิบัติดังนี้

1. บันไดภายในบ้าน ควรมีราวสำหรับยึดเหนี่ยวจับที่มั่นคงทั้ง 2 ด้าน บันไดเตี้ยๆ ควรเปลี่ยนแปลงเป็นทางลาด โดยเฉพาะบันไดที่ชัน

2. ขอบของบันไดแต่ละขั้น ควรมีอุปกรณ์กันลื่นไว้ และควรใช้สีตัดกันเห็นได้ชัด

3. ตามขั้นบันได อย่าว่างสิ่งของใดๆ ระวังคอยไล่สุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงที่จะมานอนอยู่ตามขันบันได ซึ่งจะทำให้เวลาผู้สูงอายุเดินขึ้นลงแล้วไปเหยียบ เกิดการสะดุดพลาดตกบันได

4. บริเวณบันได ควรมีแสงสว่างเพียงพอในการมองเห็น และแสงสว่างตามขั้นบันได จะต้องไม่มีแสงสะท้อน สวิตซ์ไฟต้องใกล้ๆ ควรมีสวิตซ์ไฟบนสุดและส่วนล่างสุดเพื่อความสะดวก

5. ขณะขึ้นบันได ไม่ควรถือสิ่งของทั้งสองมือ ควรใช้มืออย่างน้อยข้างหนึ่งยึดเกาะราวบันไดเวลาขึ้นลง

การหกล้มในห้องน้ำ มักเกิดจาก 2 สาเหตุใหญ่ คือ

1. พื้นห้องน้ำลื่น หรือมีน้ำเปียกอยู่

2. เกิดการหน้ามืด เป็นล้ม จากการลุกขึ้นหลังการขับถ่าย