การขับรถของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุขับรถอย่างไรจึงจะปลอดภัย

ข้อควรปฏิบัติ 12 ประการในการขับรถของผู้สูงอายุ

1. ไม่ควรดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนเดินทางหรือขณะขับรถ เพราะสุราเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ

2. ควรตรวจสายตาอย่างสม่ำเสมอ หากมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาควรปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อทำการแก้ไขก่อน

3. หลีกเลี่ยงการขับรถในเวลากลางคืน เนื่องจากจะทำให้มองไม่เห็น และสายตาถูกรบกวนจากแสงไฟของรถที่สวนทาง

4. ควรขับรถในเส้นทางที่คุ้นเคย และหลีกเลี่ยงการขับรถในชั่วโมงเร่งด่วน เนื่องจากจะมีปริมาณรถมาก โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง

5. หลีกเลี่ยงการขับขี่รถที่ติดฟิล์มกรองแสง โดยเฉพาะในเวลากลางคืน เนื่องจากจะทำให้มองเห็นไม่ชัดเจน

6. หลักเลี่ยงการขับรถในสภาวะอากาศที่ไม่ดี เช่น ฝนตกหนัก หรือหมอกลงจัด ในพายุฝนฟ้าคะนองต้องลดความเร็วลง เพราะถนนจะลื่น เปิดไฟรถเมื่อทัศนวิสัยไม่ดี แม้ว่าจะเป็นเวลากลางวัน

7. ปรับตำแหน่งเก้าอี้ให้เหมาะสมก่อนออกรถ

8. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับรถ เพื่อป้องกันการกระทบ กระแทก เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากผู้สูงอายุจะมีการบาดเจ็บ และกระดูกหักได้ง่าย เมื่อถูกกระทบกระแทกแม้เพียงเล็กน้อย

9. ถ้าเป็นไปได้ควรเลือกขับรถเกียร์ออโตเมติก (อัตโนมัติ) เนื่องจากสะดวกและใช้แรงน้อยกว่าเกียร์ธรรมดา

10. ควรหมั่นตรวจสอบ ดูแลการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถอย่างสม่ำเสมอ เช่น ที่ปัดน้ำฝน กระจกบังลมหน้ารถ กระจกส่องหลัง ไฟหน้าและไฟท้าย เป็นต้น

11. ควรใช้รถที่มีถุงลมนิรภัย เพื่อความปลอดภัย ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขึ้น ขับรถให้ช้าลง

12. ถ้าไม่แน่ใจว่าการขับรถด้วยตนเองจะปลอดภัย ควรงดการขับรถ