การป้องกันอุบัติเหตุ

   วัยสูงอายุเป็นวัยที่มีการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ มากกว่าวัยอื่นๆ การเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ จะนำไปสู่ความพิการ ทั้งร่างกายและจิตใจ ทำให้เกิดปัญหาต่อตัวผู้สูงอายุ และผู้ดูแล ครอบครัว และสังคม อุบัติเหตุส่วนใหญ่ สามารถป้องกันได้ การป้องกันอุบัติเหตุย้อมให้ผลดีกว่าการรักษามากมาย การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรศึกษาและนำไปปฏิบัติดังนี้คือ

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

1. การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ ของผู้สูงอายุ ได้แก่

- ปัญหาการมองเห็นไม่ชัด สายตายาวทำให้มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ใกล้

- เป็นต้อกระจกทำให้ตามัวมองไม่เห็น

- เป็นต้อกระจกทำให้ตามัวมองไม่เห็น

- ใส่เลนต์แก้วตาเทียมขนาดไม่ถูกต้อง ทำให้การมองเห็นมีปัญหา

- หูตึง ไม่ได้ยินเสียงรถ เสียงแตร ข้ามถนนถูกรถชน

- การทรงตัวเริ่มเสื่อม เปลี่ยนอิริยาบถเร็ว ทำให้มึนงง หน้ามืด

- ประสาทสัมผัสเสื่อมทำให้เกิดการสะดุดและหกล้ม

- แคลเซียมในกระดูกลดลง ทำให้กระดูกเปราะบางและหักง่าย

- ความดันเลือดสูง ทำให้หน้ามืด เป็นลม ล้ม

- หัวใจเต้นผิดจังหวะ เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ หน้ามืด ล้ม

2. ปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่เกิดในบ้านพัก บริเวณที่อยู่อาศัย เกิดจาก

- แสงสว่างไม่พอ ทำให้การคาดคะเนผิดพลาด โดยเฉพาะการขึ้น ลง บันได

- พื้นต่างระดับทำให้มองไม่เห็นสิ่งกีดขวางทางเดิน

- พื้นบ้านลื่น พื้นหินขัดมัน หินแกรนิต เมื่อพื้นเปียกทำให้หกล้มง่าย

- บันไดบ้านลื่น ไม่มีราวบันไดสำหรับยึดเกาะ

- ห้องน้ำ พื้นลื่น เปียก ไม่มีราวเกาะยึด

- ห้องครัววางของระเกะ ระกะ เดินชนหกล้ม

- ทางเดินมีสิ่งกีดขวาง เช่น สายไฟ สายโทรศัพท์ ทำให้สะดุดล้ม

3. ยา โดยเฉพาะ ความดันเลือด ยานอนหลับ ทำให้มึนงง หน้ามืด ล้ม

4. ใช้เครื่องมือช่วยเดิน เช่น ไม้เท้าปลายไม่มีกันลื่น หรือรถเข็นไม่มีห้ามล้อ ลื่นล้ม