ข้อควรระวังผู้สูงอายุ

ข้อควรระวังในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ

   การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ แต่ในผู้สูงอายุควรจะมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย ถ้าหักโหมมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดผลเสีย แทนที่จะมีสุขภาพดีขึ้น จึงควรคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้คือ

1. ควรเริ่มออกกำลังกาย จากน้อยไปหามาก ตามสภาพร่างกาย

2. ควรอบอุ่นร่างกายก่อนเริ่มออกกำลังกาย ประมาณ 5 – 10 นาที

3. ก่อนหยุดออกกำลังกาย ประมาณ 5 – 10 นาที เป็นเวลาพัก

4. ใช้เวลาในการออกกำลังกาย ประมาณ 20 – 40 นาที โดยเป็น

อุ่นเครื่อง 5 – 10 นาที

ออกกำลังกาย 10 – 20 นาที

ผ่อนคลาย 5 – 10 นาที

   ไม่ควรออกกำลังกายเกิน 40 นาทีต่อครั้ง เพราะจะหักโหมเกินไป

5. ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทุกวัน หรืออย่างน้อย 3 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์

6. ถ้าไม่มีโรคประจำตัว ให้เริ่มด้วยการเดิน 10 นาที แล้วเพิ่มเป็นเดินเร็ว ถ้าไม่เหนื่อยให้วิ่งเหยาะๆ ถ้ารู้สึกเหนื่อยให้เดิน

7. ถ้ามีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง แน่นหน้าอก หน้ามืด เป็นลม ควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

8. ในขณะที่ออกกำลังกาย ถ้ามีอาการเวียนศีรษะ ตามัว หน้ามืด ใจสั่น แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก มีอาการผิดปกติต่างๆ ต้องหยุดพักทันที เมื่อหายดีแล้วควรไปพบแพทย์ ไม่ควรออกกำลังกายต่ออีกจนกว่าแพทย์จะอนุญาต

9. ไม่ควรออกำลังกายในขณะที่รู้สึกอ่อนเพลีย เป็นไข้หรือไม่สบาย

10. ไม่ควรออกกำลังกายในที่มีอากาศร้อนหรือแดดจัด เพราะทำให้ร่างกายเสียน้ำและเกลือแร่

11. ไม่ควรออกกำลังกายที่เป็นการแข่งขัน เพราะอาจจะเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้

12. ไม่ควรออกกำลังกายที่ต้องเบ่ง หรือออกกแรงมาก เช่น ยกน้ำหนัก เพราะจะทำให้ความดันโลหิตสูง

ขั้นตอนของการออกกำลังกาย

   ถ้าไม่เคยออกกำลังกาย ควรศึกษาวิธีการ การเริ่มต้นและหลักการเพื่อให้ได้การออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงจะได้ประโยชน์จากการออกกำลังกาย ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

เริ่มออกกำลังกายโดย

1. ถ้ามีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อน

2. เลือกชนิดของการออกกลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและถูกกับอัธยาศัย

3. เริ่มออกกำลังกายตามหลักการ ค่อยๆ ทำ อย่าหักโหม

4. รู้จักประมาณตนตามสภาพของร่างกาย ให้เหมาะสมกับกีฬาประเภทต่างๆ

5. ควรแต่งกายให้เหมาะสม ทั้งเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า ถ้าเสื้อผ้ารุ่มร่าม รองเท้าไม่เหมาะสม อาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้

6. เวลาในการออกกำลังกายควรจะเป็น เช้า เย็น หรือก่อนนอน

7. สถานที่ควรจะปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทดี ไม่ร้อนจัดเกินไป

8. การดื่มน้ำ ควรดื่มปริมาณที่พอเหมาะ ไม่ดื่มมากเกินไป

9. เวลาอิ่ม ไม่ควรออกกำลังกาย เพราะกระเพาะอาหารขยายตัว ทำให้ปอดทำงานได้ไม่เต็มที่ และร่างกายส่วนหนึ่งต้องทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมอาหาร

10. ไม่ควรออกกำลังกายเพื่อแข่งขัน ควรทำเพื่อสุขภาพ

11. ให้ออกกำลังกายโดยสม่ำเสมอ อาทิตย์ละ 3 – 4 ครั้ง

12. ให้ระวังอุบัติเหตุขณะออกกำลังกาย

13. ควรออกกำลังกายเป็นหมู่คณะ หรือมีเพื่อนร่วมกิจกรรม

14. เมื่อมีอาการผิดปกติ ควรหยุดพักและให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที