การทำงานอดิเรก

งานอดิเรกสูงอายุ

   งานอดิเรกมีส่วนช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างมาก ผู้สูงอายุเมื่อไม่ต้องรับผิดชอบ งานในหน้าที่ หรือไม่ต้องทำงานเลี้ยงชีพอีกแล้วก็จะมีเวลาว่างมาก บางคนจะรู้สึกเหงา และคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่า ไม่รู้ว่าจะทำอะไร เวลาผ่านไปอย่างไร้จุดหมาย ดังนั้นเมื่อมีงานอดิเรกทำ จึงช่วยให้ผู้สูงอายุมีงานทำ ใช้เวลาเพลิดเพลินกับงานไม่เหงา มีความสุข มีคุณค่าทางจิตใจ งานอดิเรกที่เลือกทำได้มีหลากหลาย สามารถเลือกทำตามความเหมาะสมและถนัดได้แก่

1. ปลูกต้นไม้ การดูแลต้นไม้ รดน้ำ ตัดกิ่ง เห็นความเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ ผลิดอก ออกช่อ ออกผลทำให้เป็นสุขอยู่ใกล้ต้นไม้ได้ออกซิเจน อากาศบริสุทธิ์ เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

2. เลี้ยงสัตว์ ควรเลือกเลี้ยงสัตว์ที่เป็นเพื่อนได้ ไม่เป็นอันตราย หรือเป็นภาระมากเกินไป สัตว์เลี้ยงมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ทำให้ไม่เหงา รู้สึกว่ามีเพื่อนไม่ถูกทอดทิ้ง มีผลทางด้านจิตใจ

3. พบปะสังสรรค์ กับเพื่อนหรือคนที่รู้ใจ คุยกันรู้เรื่อง เข้าใจกันทำให้เพลิดเพลิน ได้รับรู้ รักสิ่งต่างๆ แปลกๆ ใหม่ๆ ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ

4. ความสุขทางจิตใจ หาความสงบจากศาสนา สวดมนต์ ทำบุญตามโอกาส ตามความสะดวก และเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจ เวลาและร่างกาย ศึกษาและปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิตามควร เมื่อมีเวลาอำนวยให้

5. ให้เวลากับครอบครัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม รับฟังความคิดเห็นของลูกหลาน เป็นที่ปรึกษาที่ดีต่อครอบครัว ให้คำแนะนำและให้กำลังใจถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์ ให้ประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง มีสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ช่วยเหลือครอบครัวตามความสามารถและความถนัด เช่น ดูแลลูกหลาน ดูแลบ้าน ช่วยงานบ้านตามความเหมาะสม ทำให้บ้านเป็นครอบครัวที่แสนอบอุ่นและเป็นสุข

6. ช่วยงานสังคม ตามความเหมาะสมและความสามารถ เป็นแบบอย่างแก่ชุมชน ช่วยเหลือผู้อื่นตามความเหมาะสม ช่วยงานการกุศล ช่วยงานของชุมชนตามความสามารถ ทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและตัวเองของผู้สูงอายุ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

   ผู้สูงอายุ ควรเรียนรู้ถึงวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุควรปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุคือ การดูแลสุขภาพอนามัยให้คงสมรรถภาพความแข็งแรงไว้ให้มากที่สุด มีการเสื่อมน้อยที่สุด การดูแลสภาพแวดล้อมรอบตัวเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนี้

การดูแลสุขภาพอนามัย

ผู้สูงอายุควรดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์และแข็งแรง มีสมรรถภาพที่ดีด้วยหลัก 3 อ. คือ

1.อาหาร

2.ออกกำลังกาย

3.อนามัย