ชนิดของการออกกำลังกาย

   สำหรับผู้สูงอายุ ควรเลือกชนิดของการออกกำลังกายให้เหมาะสม ดังนี้คือ

1. การเดิน ควรเดินในที่อากาศบริสุทธิ์และปลอดภัย เวลาเดินที่ดีที่สุดคือตอนเช้า ควรมีเพื่อนร่วมเดินด้วย เมื่อมีอาการผิดปกติจะได้ช่วยได้ทันทีเต็มที่

2. การวิ่ง จะมีแรงกระแทกที่ข้อเท้ามากกว่าการเดิน ควรใส่รองเท้าที่เหมะสม

3. ท่าในกายบริหาร ควรเลือกที่เหมาะสมจะช่วยให้มีสุขภาพดี

4. มวยจีน หลักการคือต้องใช้สมาธิเวลาเคลื่อนไหว ต้องมีครูฝึกที่ดี มีกลุ่มที่เหมาะสม ต้องทำอย่างจริงจัง

5. การเต้นแอโรบิค ผู้สูงอายุสามารถเต้นแอโรบิคได้ แต่ควรเลือกจังหวะเพลงช้าหรือปานกลาง รวมถึงการรำฟ้อนพื้นเมืองของภายค่างๆ และการลีลาศในจังหวะที่ไม่เร็วมาก เช่น ตะลุง บีกิน รุมบ้า ออฟบิท

6. รำไม้พลอง เป็นการออกกำลังกายที่มีไม้พลองประกอบการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ แขน ขา และลำตัว ซึ่งไม้พลองจะมีส่วนช่วยในการทรงตัวขณะทำท่าต่างๆ จะต้องมีครูฝึกจึงจะได้ผล

7. การขี่จักรยาน มี 2 แบบคือ แบบขี่อยู่กับที่และขี่ไปตามเส้นทาง จักรยานที่อยู่กับที่เป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อขา ส่วนการขี่ไปตามเส้นทาง หรือในสวนสาธารณะ จะได้ทั้งการทรงตัว การออกกำลังกาย และความอดทน แต่ต้องระวังอุบัติเหตุจากคนเดินหรือรถอื่นๆ

8. การออกกำลังกายในน้ำ การว่ายน้ำ การเดินในน้ำ เป็นการออกกำลังกายที่ดี เพราะ น้ำหนักตัวจะน้อยกว่าขณะอยู่บนบก ได้ออกกำลังกล้ามเนื้อมากกว่าบนบก เพราะน้ำมีแรงต้าน

การออกกำลังกายเพิ่มเติม

   หมายถึง การให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นกว่ากิจวัตรปกติ เช่น การเดินขึ้นบันได การทำงานอดิเรกที่ใช้แรงกาย การทำงานในบ้าน เช่น การตัดหญ้าในสนาม การเดินออกไปซื้อของ หรือเดินไปรับส่งลูกหลานไปโรงเรียน ฯลฯ

ท่ากายบริหาร

   ทำท่าละ 10 ครั้ง การเคลื่อนไหวไปทางซ้าย ทางขวา หรือข้างหน้า และข้างหลัง ให้นับเป็น 1 ครั้ง ทำได้วันละหลายครั้ง

(สำนักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)

ท่าที่ 1 ก้ม – เงย

ท่าที่ 2 กางแขนเข้า – ออก

ท่าที่ 3 แตะไหล่ พับศอกเข้า – ออก

ท่าที่ 4 เอียงตัว ซ้าย – ขวา

ท่าที่ 5 กางแขนบิดตัว ซ้าย – ขวา

ท่าที่ 6 ย่ำเท้า แกว่งแขน