การออกกำลังกาย

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

   การเสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย การสร้างสุขภาพที่มีประโยชน์และเห็นผลอย่างชัดเจนในเวลาอันสั้นคือการออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เพิ่มสมรรถภาพของหัวใจ ปอด รู้สึกคล่องตัว ไม่เหนื่อยง่าย และมีพลังงานเหลือเพียงพอที่จะทำกิจกรรมอื่นอีกได้

อาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ขาดเลือด โรคเบาหวาน เป็นต้น

การออกกำลังกายมีผลทำให้หัวใจเต้นแรง ทำการสูบฉีดเอาเลือดดีไปเลี้ยงร่างกายและนำเลือดเสียกลับมาฟอกใหม่ ช่วยให้หายใจได้ดี ปอดทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ เป็นผลดีต่อร่างกาย

ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายมีประโยชน์และเป็นผลดีต่อผู้สูงอายุคือ

1. กล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและทนทานเพิ่มขึ้น

2. ระบบหัวและหลอดเลือด หัวใจเต้นและบีบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะออกกำลังกาย เลือดจะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ และผิวหนังเพิ่มขึ้น รวมทั้งไปเลี้ยงสมองด้วย ทำให้ความดันโลหิตลดลงเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

3. ระบบหายใจ หายใจเข้าได้เต็มปอดมากขึ้น แลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีขึ้น เซลล์เนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นด้วย ทำให้เซลล์เนื้อเยื่อแข็งแรงสดชื่นมากขึ้น

4. ระบบประสาท เพิ่มการตื่นตัวของระบบประสาทสั่งการและประสาทรับความรู้สึกมากขึ้น ทำให้นอนหลับสนิทและไม่ง่วงนอนเวลาตื่น

5. ต่อมไร้ท่อ มีการกระตุ้นการทำงานของต่อมไร้ท่อต่างๆ ให้ผลิตฮอร์โมนเพิ่มขึ้นเกือบทุกตัว ได้แก่ ฮอร์โมนเพศหญิงและชาย ลดอินซูลินคนไข้เบาหวานอาการดีขึ้น เพราะร่างกายมีการตอบสนองอินซูลินดีขึ้น

6. ระบบทางเดินอาหาร การออกกลังกาย ช่วยลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้น การขับขับถ่ายดีขึ้น ท้องไม่ผูก

7. ผิวหนังและการขับความร้อน การทำงานของต่อมเหงื่อดีขึ้นมีการขยายตัวของเส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนัง ทำให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้น ผิวหนังสดชื่นขึ้น

8. สารต่างๆ ในร่างกาย การผลิตสารต่างๆ และลดระดับโคเลสเตอรอล รวมทั้งไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดด้วย

9. การควบคุมน้ำหนัก ผู้ที่มีน้ำหนักส่วนเกินส่วนใหญ่ถ้าคุมอาหารอย่างเดียวมักจะกลับมาอ้วนใหม่ แต่ถ้าควบคุมอาหารและออกกำลังกายเป็นประจำ จะสามารถคุมน้ำหนักได้ดีและนานที่สุด

10. ระบบกระดูก เพิ่มความหนาแน่นของกระดูก ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งในผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกพรุน ลดการเกิดกระดูกหักในผู้สูงอายุ

11. ระบบภูมิคุ้มกัน การออกกำลังกายที่เหมาะสม จะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น แต่ถ้าออกกำลังกายมากเกินไป ภูมิคุ้มกันก็จะลดลง

12. ชะลอความชรา ผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ จะทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า ทำกิจธุระในชีวิตประจำวันได้ดี ช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย สุขภาพร่างกายโดยทั่วไปดี และมีอายุยืนยาว