ความสำเร็จรักษาอาการปวด

การรักษาอาการปวดด้วยวิธีที่ประสบความสำเร็จ

   การรักษาอาการปวดแบบไทยโบราณ เป็นท่าบริหารเฉพาะตัวที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อสร้างพลังภายในและใช้รปรับโครงสร้างร่างกายให้สมดุล แนะนำให้ผู้ป่วยนำไปใช้ในระหว่างการรักษา และใช้ได้ตลอดไปแม้จะหายดีแล้วก็ตาม

   ทีนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญที่ใช้เวลามากที่สุดในการรักษา นั่นคือ การอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจโรคที่เป็นอยู่ รวมถึงวิธีปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกระตุ้นให้ผู้ป่วยเข้าใจโรคที่เป็นอยู่ รวมถึงวิธีปฎิบัติตัวที่เหมาะสมกระตุ้นให้ผู้ป่วยเห็นความสำคัญของการรักษาด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ เพราะเป็นการชี้ผลการรักษาว่าจะดีขึ้นเร็วหรือช้า หรือจะไม่หายตลอดไป การรักษาไม่ต้องการเพียงแค่บรรเทาอาการปวดหลังเท่านั้น แต่ต้องการให้หายขาด ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจที่ถ่องแท้ของผู้ป่วย

   ปัจจัยที่ทำให้ผลการรักษาออกมาดี เมื่อการรักษาสิ้นสุดลง แน่นอนว่าอาการปวดหลังจะต้องลดลงอาจจะลดลงมากที่สุดถึงขั้นไม่ปวดเลย หรือลดลงบางส่วน ความสำเร็จของการักษาปวดหลังขึ้นอยู่กัน ผู้รักษาและตัวผู้ป่วย ทั้งสองฝ่ายต้องทำงานควบคู่กันไปตลอด ผู้รักษษจะต้องมีความรู้และรักษาอาการปวดให้ถึงต้นเหตุ ต้องมีความรู้รอบด้าน มุ่งรักษาคนไม่ใช่รักษาโรค มีความจริงใจในการรักษา เห็นใจ ใส่ใจ และให้เวลากับผู้ป่วย ให้ความรู้ในการดูแลตัวเอง อยากช่วยเหลือผู้ป่วยให้หายจากการทรมาน นี่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่จะเป็นผู้รักษาที่ดี

   ในส่วนของผู้ป่วยที่เป็นผู้รับความทรมานจากการปวดโดยตรง ต้องมีความอยากหายโดยการช่วยเหลือตนเอง ไม่ใช่หวังพึ่งพาสิ่งอื่น ไม่ว่าจะเป็นหมอหรือยา ต้องเข้าใจว่าหลังจากลดความปวดด้วยยาแล้ว ยังต้องมีหน้าที่ที่คนอื่นทำแทนไม่ได้ นั่นคือการดูแลตัวเอง เพราะการปวดทั้งหลายล้วนมาจากการที่เราทำสิ่งผิดพลาด เราต้องหาให้เจอและกำจัดมันออกไปหาความรู้เสียก่อน เหมือนที่กำลังอยู่ขณะนี้ แล้วลองปฏิบัติตามความรู้ที่มี