ระยะการรักษาอาการปวดหลัง

การรักษาอาการปวดหลังมีด้วยกัน 3 ระยะ คือ

   1. การรักษาเฉพาะหน้า

   2. การรักษาระยะกลาง

   3. การรักษาในระยะยาว

   การรักษาที่ดีต้องมีการรักษาทั้ง 3 ระยะให้ครบถ้วน และจะได้ผลดีที่สุดถ้ารักษาให้ถึงแก่น รักษาให้ถึงรากเหง้าของปัญหา รักษาที่ต้นเหตุเท่านั้นที่จะทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องกลับมาปวดแล้วปวดอีก จนกลายเป็นโรคเรื้อรังที่น่ารำคาญและทรมานร่างกายไปตลอดชีวิต

   สำหรับหน้าที่การรักษาของแพทย์นั้นเป็นการรักษาในระยะกลางๆ ซึ่งเน้นไปที่การปรับสมดุลร่างกายให้กลับมาสู่แนวปกติมากที่สุด เป็นการปรับสมดุลทั่วร่างกาย ไม่ใช่เฉพาะบริเวณที่ปวดหลังเท่านั้นเป็นการรักษาแบบองค์รวมของร่างกาย โดยมีแนวคิดว่า เมื่อร่างกายอยู่ในสภาพสมดุลแล้วอาการปวดจะยไปได้เอง ซึ่งเป็นแนวคิดที่หลายคนไม่เชื่อหรือไม่ยอมรับ จริงๆ แล้วนี่ไม่ใช่แนวคิดใหม่อะไร แต่เป็นแนวคิดเก่าๆ ตั้งแต่โบราณกาลก่อนที่จะมีแพทย์แผนปัจจุบันเสียอีก

   การรักษาอาการปวดหลังต้องคำนึงอยู่เสมอว่ากำลังรักษาที่ระยะใด และต้องรักษาให้ถึงระยะใดจึงจะแก้ต้นเหตุได้ อย่าเพียงแค่รักษาอาการปวดซึ่งเป็นการรักษาแบบเฉพาะหน้าเท่านั้น การปรับโครงสร้างร่างกายมีเทคนิคต่างๆ ซึ่งก็ตามแต่ว่าแพทย์แต่ละคนจะมีเทคนิคอะไร ซึ่งอาจจะมีเทคนิคที่หลากหลายไม่เหมือนกันตามความชำนาญของแพทย์ เพื่อทำให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองให้หายจากอาการปวดต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้ออกกำลังกายท่าบริหารส่วนต่างๆ

   การนวด สำหรับผู้ป่วยบางคน ไม่ชอบที่จะมาหาหมอ ก็หาหนังสือเกี่ยวกับการบำบัดร่างกายแก้อาการปวดหลังไป ซึ่งก็เป็นวิธีแก้ปัญหาของผู้ป่วยเองที่จะช่วยให้ตัวเองหลุดพ้นจากอาการเจ็บปวดที่ทรมาน บางคนก็เข้าร้านนวด นวดผ่อนคลายเส้น ความตึงเครียด ซึ่งอาจจะช่วยบรรเทาอาการปวดลงได้บ้าง บางคนนวดมากจนติด ต้องไปนวดเป็นประจำ จริงๆ แล้วไม่ได้มีวิธีการตายตัวว่าควรรักษาแบบใด แต่ถ้ารักษาถึงต้นเหตุความเจ็บปวด และทำให้หายจากความทรมานนั้นได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ