เช็คสมดุลโครงสร้างร่างกาย

   การเช็คสมดุลโครงสร้างร่างกายด้านหน้าและหลัง เป็นการตรวจโครงสร้างร่างกายแบบวิทยาศาตร์ที่นักกายภาพบำบัดทุกคนสามารถตรวจได้ ซึ่งคุณก็สามารถตรวจโครงสร้างร่างกายอย่างคร่าวๆ ได้ด้วยตนเอง

   วิธีการตรวจไม่ยุ่งยาก โดยให้ผู้ป่วยทำดังนี้ สวมใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นที่สุด เพื่อได้จะได้มองร่างกายได้มากที่สุด ยืนตรง เดินซอยเท้าเล็กเพื่อสลายความเครียดของกล้ามเนื้อแล้วยืนตรงตามสบายๆ อยู่ในธรรมชาติปกติ ขั้นตอนนี้สำคัญมาก ถ้าผู้ป่วยเกร็งหรือฝืนพยายามทำตัวตรง จะทำให้ไม่เห็นภาพโครงสร้างร่างกายที่แท้จริงแต่เห็นสภาพที่เขาตั้งใจยืนตัวตรงจนเกินไป ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงของโครงสร้างร่างกายของเขา

   เมื่อผู้ป่วยยืนตรงตามสบายแล้ว เริ่มตรวจทางด้านหน้าก่อนมองดูที่ระดับใบหูทั้งสองข้าง ไหล่ สะโพก เข่า และข้อเท้า สังเกตว่าอยู่ในระดับเดียวกันไหม หูข้างหนึ่งต่ำกว่าอีกข้าหนึ่งไหม หรือไหล่ข้างหนึ่งลู่ลงกว่าอีกข้างไหม มีการยักสะโพกไหม หรือลักษณะหัวเข่าทั้งสองข้างเหมือนกันไหม ข้อเท้าบิดหรืออกต่างกันอย่างไร เหล่านี้ คือ การตรวจเบื้องต้นที่จะมองเห็นได้ชัดเจน เป็นการเปรียบเทียบร่างกายระหว่างซีกซ้าย และซีกขวาว่าสมดุลหรือไม่นั่นเอง

   ถ้าจะตรวจละเอียดยิ่งกว่านี้ ต้องพิจารณาตั้งแต่ใบหน้า ตาสองข้างเท่ากันไหม แก้มเป็นอย่างไร รอยย่นต่างๆ ทั้งสองซีกบนใบหน้าย่นเท่ากันไหม ปากเบี้ยวไปข้างหนึ่งหรือ่ไม่ ไหปลาร้าเอียงไหม หัวนมทั้งสองข้างอยู่ระดับเดียวกันไหม สะดืออยู่ตรงกลางไหม รอยพับแถวหน้าท้องเป็นอย่างไร ขนาดกล้ามเนื้อแขนขาเท่ากันไหม ผิวพรรณทั้งร่างกายมีสีสม่ำเสมอหรือมีรอยด่างหรือสีที่ต่างกันไหม อะไรอีกหลายอย่าง ที่ต้องดูอย่างละเอียดอย่างคาดไม่ถึง ซึ่งการตรวจวิธีนี้ต้องใส่เสื้อผ้าที่น้อยชิ้นที่สุด

   เมื่อตรวจด้านหน้าเสร็จก็มาดูด้านหลัง นอกจากการดู 5 ระดับจุดที่ตรวจมาแล้ว ให้สังเกตที่แนวกระดูกสันหลังเป็นพิเศษ ว่ามีการคดโค้งบิดเบียวไปทางด้านใดบ้าง กระดูกที่สะบักทั้งสองข้างรูปสะบักเหมือนกนไหม บิดเอียงหรือไม่ รอยหยักที่เอวมีกี่เส้น ลักษณะสะโพกเป็นอย่างไร ต้นขามีขนาดและสีเหมือนกันไหม เข่าบิดไหมข้อเท้าบิดไหม ฝ่าเท้ามีอุ้งเท้าทั้งสองข้างเท่ากันไหม เหล่านี้คือข้อมูลที่ทำให้ทราบว่าโครงสร้างผิดปกติหรือไม่