การเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ

วัยสูงอายุเป็นวัยที่มีการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ มากกว่าวัยอื่นๆ การเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ จะนำไปสู่ความพิการ …

จากการศึกษาพบว่า อุบัติภัยในคนสูงอายุที่พบบ่อยเกิดการพลัดตกหกล้ม ตกบันได ตกระเบียงบ้าน ตกเก้าอี้ ตกเตียง …

การพลัดตกหดล้ม ในผู้สูงอายุ มักพบว่าทำให้เกิดกระดูกหักได้ง่าย โดยเฉพาะกระดูกต้นขา กระดูกสะโพก และกระดูกข้อมือ …

การเดินบนท้องถนน เกิดได้จากการหกล้มบนพื้นถนน หรือถูกยวดยานพาหนะชนขณะเดินข้ามถนน เนื่องจากสายตาไม่ดี …

ผู้สูงอายุขับรถอย่างไรจึงจะปลอดภัย ไม่ควรดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนเดินทางหรือขณะขับรถ …

การดูแลกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

หลายคนมีอาการปวดหลังและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเรื้อรัง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งผ่านการใช้งานกล้ามเนื้อมาหนัก …

การอบซาวน่าของคนสวีเดน ไม่ได้นั่งอบแต่ความร้อนอย่างเดียว เขายังนิยมเอากิ่งเบิร์ชฟาดตามร่างกาย …

การใช้อาหารเสริมของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นในผู้สูงอายุ ในหญิงวัยหมดประจำเดือน และผู้ที่ทำงานหนัก …

กล่าวแล้วว่าการทำงานของกล้ามเนื้อคือการหดตัว ในระยะพักกล้ามเนื้อจะคลายตัวออก เวลาเราต้องการใช้กล้ามเนื้อทำงาน …

วิตามินซีมีผลต่อต่อมหมวกไตในการหลั่งอะดรีนาลิน วิตามินซีปริมาณที่พอเหมาะจะทำให้คุณทนต่อความเครียด …

การเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ

การเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย การสร้างสุขภาพที่มีประโยชน์ และเห็นผล …

การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ แต่ในผู้สูงอายุควรจะมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย …

การออกกำลังกายมีหลายชนิด สำหรับผู้สูงอายุ ควรเลือกชนิดของการออกกำลังกายให้เหมาะสม …

โดยธรรมชาติของมนุษย์ ต้องมีการพักผ่อนนอนหลับ เพื่อให้ร่างกายพัก แต่ปัญหาที่พบ …

งานอดิเรกมีส่วนช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างมาก ผู้สูงอายุเมื่อไม่ต้องรับผิดชอบ งานในหน้าที่ …

ความรู้เรื่องโครงสร้างร่างกาย

เช็คสมดุลโครงสร้างร่างกายด้านหน้าและหลัง เป็นการตรวจโครงสร้างร่างกาย …

ตรวจสมดุลด้านข้างกันบ้าง ตรวจดู 5 จุดเดิมว่าอยู่ในแนวตรงกันจริงหรือไม่ …

การรักษาที่ดีต้องมีการรักษาทั้ง 3 ระยะให้ครบถ้วน และจะได้ผลดีที่สุด …

วิธีการที่แพทย์ใช้ในการปรับโครงสร้างร่างกายนั้นไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลย …

ไทยโบราณ เป็นท่าบริหารเฉพาะตัวที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อสร้างพลังภายใน …